Total Pageviews

Friday, November 5, 2010

ຮັກສາວຫົວພັນ

ເພັງຮັກສາວຫົວພັນ ເປັນເພັງທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງແຟນເພັງລາວໃນປະຈຸບັນ
ຢ່າງມາກມາຍ, ຜູ້ຂ້າຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາມາແບ່ງປັນໃຫ້ພີ່ນ້ອງໄດ້ຊົມນຳກັນ
ແບ່ງປັນໂດຽ www.music-lao.com

Wednesday, November 3, 2010

ຮັກບໍ່ລຶມ ໂດຽ ຄຣິສ ແຊກເບິດ

 
ເພັງຮັກບໍ່ລຶມນີ້ຮ້ອງໂດຽ ທ່ານ ຄຮິສ ແຊກເບິດ ຝຣັ່ງຮ້ອງເພັງລາວ
ໃຫ້ກຳລັງໃຈເພິນແດ່ເດີ ພີ່ນ້ອງບ້ານເຮົາ. ແບ່ງປັນໂດຽ http://www.music-lao.com

ຈຳປາທານີ

Tuesday, November 2, 2010

ເພັງລາວ

ສບາຍດີ ພີ່ນ້ອງທົ່ວໂລກ
ວິທະຍຸ ກະຈ່າຍສຽງເພັງລາວຕລອດຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ ຄ່ອຍຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ທີ່ www.music-lao.com

music lao

Hello everyone

Come to listen  my radio which diffuses lao music  24/24

at  http://www.music-lao.com